Leczenie uzależnień wołomin

W jaki sposób wyjść z nałogu?

Uzależnienia mogą przybierać rozmaite postaci. Przeważnie napotykanym nałogiem jest uzależnienie od papierosów. Ma ono negatywne konsekwencje zdrowotne (zawarte w papierosach substancje smoliste a także inne toksyny – między innymi formaldehyd i amoniak – przyczyniają się od powstawania nowotworów płuc i krtani, a także do rozwoju miażdżycy; ponadto palacze często doznają udarów niedokrwiennych mózgu a także zawałów serca), jednakże jest ono dodatkowo najmniej szkodliwe dla jednostki uzależnionej pod względem funkcjonowania w życiu oraz w społeczeństwie, dlatego, że nikotyna nie ma wpływu na stan psychofizyczny osoby od niej uzależnionej. Drugim po wielokroć napotykanym nałogiem jest choroba alkoholowa. Ma on nie tylko ujemne skutki w sprawie zdrowotnej (szkodzi zwłaszcza na wątrobę – nadużywanie alkoholu wiedzie do jej marskości), ale też znacznie utrudnia osobie uzależnionej działanie w życiu codziennym. Nałóg prowadzi niejednokrotnie do zaniedbania obowiązków służbowych, a w konsekwencji do utraty pracy. Alkoholikom nie są obce dodatkowo problemy rodzinne – ich współmałżonkowie a przy tym dzieci wielokrotnie nie akceptują trybu życia osoby pijącej. Trzecim zaś uzależnieniem jest narkomania. Osoby uzależnione od narkotyków wielokrotnie działają jeszcze gorzej aniżeli alkoholicy. W obydwu wypadkach często wymagane jest umieszczenie jednostki w zamkniętym zakładzie leczenia odwykowego a przy tym podanie go detoksykacji, inaczej odtruciu. Jest to przebieg tyczący się tylko i wyłącznie uzależnienia fizycznego polegający na wyeliminowaniu toksyn dostarczonym przez substancje psychoaktywne z organizmu i nie może być traktowane jako proces terapeutyczny. Leczenie nałogów opiera się na metodach psychologicznych, pośród których wyróżnia się psychoterapię indywidualną albo grupową, reprogramming, hiponterapię oraz psychoedukację. Leczenie ma na celu również resocjalizację osoby uzależnionej oraz jej reedukację a w dodatku ukierunkowanie na zdrowe modele zachowań w społeczeństwie. Leczenie kieruje lekarz psychiatra przy kooperacji z psychologiem czy też psychologiem – psychoterapeutą. Powodzenie leczenia zależne jest głównie od nastawienia a przy tym zaangażowania pacjenta. Osoby ulokowane w ośrodkach leczenia nałogów przymusowo (wyrokiem sądu, na wniosek rodziny) i które tak naprawdę nie chcą wyjść z nałogu, w wielu przypadkach wracają do dawnego stylu życia przy pierwszej potencjalnej okazji – przede wszystkim jeśli po zakończeniu leczenia powracają do otoczenia, w którym dane uzależnienie jest swoistym standardem, a abstynencja wiąże się z usunięciem z lokalnego społeczeństwa.